Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 7.panta 2.daļa nosaka, ka lietvedība par administratīvajiem pārkāpumiem veicama, stingri ievērojot likumību. Šajā publikācijā vēlos vērst uzmanību uz iespējamiem pārkāpumiem, kas var rasties, ja iestāde, kas noformē administratīvā pārkāpuma protokolu, nepieaicina pārkāpēju uz protokola sastādīšanu.