Komersants iegādājās automašīnu un noslēdza ar darbinieku līgumu par automašīnas nomu privātām vajadzībām. Darbinieks ar automašīnu mēnesī nobrauc 1100 km, tādējādi veidojas izdevumi (par līzingu, degvielu, apkopi utt.) 500 EUR apmērā. Tātad vidējā kilometra izmaksa ir 0,45 EUR. Uzņēmējs aprēķina, ka privātajām vajadzībām darbinieks ar automašīnu nobraucis 100 km, un izraksta viņam rēķinu par 45 EUR (100 x 0,45) plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% apmērā. Vai šajā gadījumā uzskatāms, ka automašīna 100% apmērā izmantota saimnieciskās darbības nodrošināšanai? Vai, automašīnā ierīkojot globālās pozicionēšanas sistēmu (GPS), visus izdevumus var norakstīt kā saimnieciskās darbības izdevumus un tādējādi iegūt tiesības atskaitīt 100% priekšnodokli un nemaksāt uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli (UVTN)?