Biedrība projekta ietvaros sūta uz ārvalstu semināriem personas, kas nav biedrības darbinieki. Vai šīm personām drīkst maksāt dienas naudu un segt pārējos komandējuma izdevumus? Vai, lai varētu segt komandējuma izdevumus, šādai personai ir jābūt kādām citām līgumsaistībām ar biedrību?