Uzņēmumā strādā grāmatvede uz darba līguma pamata. Grāmatvede nodod lietošanā uzņēmumam savu datoru un printeri, par ko tiek noslēgts patapinājuma līgums. Protams, grāmatvedības kārtošanai nepieciešama arī grāmatvedības datorprogramma, tāpēc jautājums - vai grāmatvede drīkst patapināt arī grāmatvedības datorprogrammu?