Vai grāmatvedi var sodīt, ja viņa dēļ darbiniekam ilgstoši ir nepareizi izmaksāta alga? Kļūdas dēļ grāmatvedības sistēmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes vietā ielikts “0”, līdz ar to vairākus mēnešu darbinieka algai nav piemērots IIN, un uzņēmumam (vai arī darbiniekam) radušās finanšu sekas.