Uzņēmums strādājis 10 gadus ar peļņu, un vadība līdz šim, noslēdzot finanšu gadu, sapulces lēmumā veica ierakstu peļņu atstāt nesadalītu. Tagad šī nesadalītā peļņa ir pieaugusi līdz 50 000,00 Ls, un šogad vadība pieņem lēmumu, ka piekrīt samaksāt 10% nodokli. Bet bez 2011. gada peļņas gribam arī izmaksāt iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu, ieturot 10%. Jautājums: vai Komerclikums ļauj 2001., 2002., 2003. u.c. gadu nesadalītās peļņas pēkšņi sadalīt un vai citas normas ļauj vai ierobežo vadībai (dibinātājiem) to izņemt? Un šajā sakarā arī rodas jautājums par nulles deklarāciju, vai tā būs jāaizpilda šajā gadījumā (viens dibinātājs)?