Uzņēmums noslēdza darba līgumu ar Krievijas rezidentu. Lai gan Darba likumā noteikts, ka par imigrācijas atļaujas saņemšanu ir atbildīgs darbinieks, savukārt darba devējs atbildīgs par dokumentu pārbaudi, realitātē darbinieks bez nākamā darba devēja līdzdalības imigrācijas atļaujas iegūt nevar.

Lai noformētu konkrētajam darbiniekam uzturēšanās atļauju, uzņēmumam rodas dažādas izmaksas (valsts nodevas, izdevumi par juridiskajiem pakalpojumiem un veselības pārbaudēm). Vai minētās izmaksas, kas saistītas ar darbinieka uzturēšanās atļaujas sagatavošanu, var uzskatīt par ar uzņēmuma saimniecisko darbību saistītām izmaksām? Vai tomēr tās ir darbinieka gūtais labums, kam attiecīgi jāpiemēro nodokļi?