Vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kas ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, var paredzēt statūtos un izmaksāt ārkārtas dividendes? Kā ārkārtas dividendes var ietekmēt MUN, sagatavojot gada pārskatu, ja, noslēdzot gadu, sabiedrībai rodas zaudējumi nevis peļņa?