Vai Latvijā reģistrēta ārvalsts (Igaunijas) komersanta pārstāvniecība, kas neveic saimniecisko darbību Latvijas teritorijā, drīkst nomāt telpu preču izsniegšanas punktam Latvijā (Rīgā)? Prece tiek tirgota no Igaunijas, un nodokļa rēķinu izraksta Igaunijas komersants. Kā veikt norēķinus par telpu nomu?