Uzņēmums ar saimnieciskās darbības veicēju - fizisko personu (pašnodarbināto) ir noslēdzis (abpusēji) līgumu par pakalpojumu sniegšanu. Papildus ir vienošanās, ka starp līgumslēdzējiem katru mēnesi tiek sagatavots savstarpējā ieskaita akts par vienādu naudas summu dzēšanu. Piemēram, uzņēmums izraksta pakalpojuma rēķinu par 150 EUR, savukārt saimnieciskās darbības veicējs - fiziskā persona izraksta pakalpojuma rēķinu par 200 EUR. Ar ieskaita aktu abas puses dzēš 150 EUR, un uzņēmums 50 EUR pārskaita fiziskās personas kontā. Tā kā līdz nākamā gada 1.februārim Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz Paziņojums par fiziskai personai izmaksātājām summām (arī saimnieciskās darbības veicējiem), kāda summa konkrētajā gadījumā jādeklarē par fizisko personu – 50 EUR vai 200 EUR?