Degvielas tvertne pieder vienam uzņēmumam, kurš noslēdzis līgumu ar otru uzņēmumu par tvertnes nomu. Juridiskā adrese abiem ir viena. Piegādi veic vairumtirgotājs. Līgumi par nefasētas degvielas piegādi ir noslēgti katram uzņēmumam atsevišķi. Degviela paredzēta tikai saimnieciskās darbības veikšanai. Degvielas sadale notiek, izmantojot automatizētu iekārtu, kura fiksē izsniegto degvielu katram autotransportam atsevišķi, arī degvielas uzskaiti katrs uzņēmums veic atsevišķi, izmantojot katrs savu grāmatvedības uzskaites programmu. Inventarizāciju veic katra mēneša pēdējā dienā, uzrādot atlikumus abiem uzņēmumiem atsevišķi, kopsummā ir kopējais degvielas atlikums tvertnē. Tādējādi degvielas uzskaite sadalīta starp abiem uzņēmumiem.

Vai vienu degvielas tvertni var izmantot divi uzņēmumi? Vai šāda tvertnes izmantošana nav pretrunā ar likumu “Par akcīzes nodokli” vai kādu citu normatīvo aktu? Vai, reģistrējot Valsts ieņēmumu dienestā degvielas tvertni, tā jāreģistrē abiem uzņēmumiem kā divas atsevišķas tvertnes, uzrādot tās pilno tilpumu?