Esmu SIA valdes locekle, kura, pamatojoties uz likuma “Par grāmatvedību” 3.pantu, grāmatvedību kārto pati, jo esmu kapitālsabiedrības vienīgā valdes locekle un dalībniece. Valsts ieņēmumu dienests (VID) pārbaudē vaicāja, vai man ir atbilstoša izglītība grāmatvedībā. Man ir atbilstoša izglītība, bet vai VID ir tiesīgs to vaicāt? Jo likumā “Par grāmatvedību” rakstīts, ka šīs prasības neattiecas uz uzņēmuma vadītāju, kas grāmatvedību var kārtot pats.