Ja nodokļu maksātājs nav apmierināts ar audita rezultātā Valsts ieņēmumu dienesta pieņemto lēmumu, tam ir tiesības nodot jautājumu izskatīšanai vēlreiz, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu iestādes ģenerāldirektoram. Bet kā rīkoties, ja arī ģenerāldirektora lēmums joprojām nav labvēlīgs?