Lai nodrošinātu vismaz minimālas sociālās garantijas cilvēkiem, kuru atalgojums ir mazāks par minimālo mēneša darba algu, no 01.01.2017. noteiks minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) līmeni. To paredz grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu".