2016.gada nogalē Saeima steidzamības kārtā pieņēma grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (likums par VSA), atsakoties no minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) ieviešanas.

Tādējādi atcelts 30.11.2015. pieņemtais regulējums, saskaņā ar kuru paredzēja no 2017.gada VSAOI minimālo objektu noteikt 3/4 apmērā no valstī noteiktās minimālās algas, bet no 2018.gada VSAOI būtu jāveic vismaz no minimālās darba algas.

Grozījumi likumā par VSA stājas spēkā 01.01.2017., un tas nozīmē, ka 2017.gadā tiek saglabāta līdzšinējā VSAOI aprēķināšanas kārtība. 2017.gada VSAOI likmes pieejamas šeit.