Otrdien, 30.08.2016., Ministru kabineta (MK) sēdē atbalstīti grozījumi MK noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti" (MK noteikumi Nr.478), lai precizētu deklarācijā norādāmo ziņu apjomu maksātnespējas procesa administratoriem, kuri vienlaikus ir arī advokāti.

Maksātnespējas procesa administratora valsts amatpersonas statusa noteikšanas mērķis ir nodrošināt administratoru neatkarīgu, neieinteresētu un sabiedrībai caurskatāmu darbību, pildot tiem Maksātnespējas likumā noteiktos pienākumus.

Atbilstoši 09.06.2016. Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" valsts amatpersonai, kura vienlaikus ir arī advokāts, ir paredzēts izņēmums – minētās personas savā valsts amatpersonas deklarācijā norāda ziņu apjomu tādā apmērā, kas nodrošina advokātu profesionālās darbības garantijas.

Valsts amatpersonas deklarācijā, sniedzot informāciju par gūtajiem visu veidu ienākumiem no advokāta profesionālās darbības, būs jānorāda tikai kopējā gūto ienākumu summa, bet ne ienākumu avotus (fiziskās vai juridiskās personas) identificējoša informācija. Tāpat nebūs jānorāda informācija par veiktajiem darījumiem advokāta profesionālās darbības ietvaros.

Grozījumi MK noteikumos Nr.478 stājās spēkā 01.09.2016., jo atbilstoši likumam "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", sākot ar šo datumu, valsts amatpersonai – maksātnespējas procesa administratoram, kurš vienlaikus ir arī advokāts, – ir noteikts pienākums iesniegt sākotnējās valsts amatpersonas deklarācijas.