Š.g. 28.jūlijā, turpinot darbu pie valsts nodokļu pamatnostādnēm 2018.-2021.gadam, Saeima apstiprināja grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums). Grozījumi stāsies spēkā 01.01.2018.

Apstiprinātajos grozījumos MUN likumā paredzēts, ka šo nodokļa modeli, maksājot 15% no apgrozījuma, varēs izmantot uzņēmumi ar gada apgrozījumu līdz 40 000 EUR (paredzētais pievienotās vērtības nodokļa (PVN) reģistrācijas slieksnis ar 01.01.2018.) un nodarbināto skaitu līdz 5 strādājošajiem.

Lai nepieļautu situāciju, ka mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīmu izmanto nodokļu optimizēšanai, mākslīgi sadalot uzņēmumus vairākos mikrouzņēmumos, grozījumos paredzēts ierobežojums – darba ņēmējs var būt mikrouzņēmuma darbinieks tikai 1 mikrouzņēmumā (neierobežojot iespēju strādāt kā darba ņēmējam citos uzņēmumos, kas darbojas vispārējā nodokļu režīmā). Uz darbiniekiem, kas uzsāka darbu mikrouzņēmumā līdz 2017.gada beigām, šis nosacījums nebūs attiecināms līdz pat 31.12.2018. Vienlaikus saglabāts maksimālais darba algas limits – 720 EUR mēnesī. Tāpat ar 2018.gadu 80% no iekasētā MUN tiks novirzīts valsts sociālajā budžetā.

MUN mērķis ir mazināt administratīvo un nodokļu slogu mikrouzņēmumiem, īpaši saimnieciskās darbības uzsākšanas periodā, kā arī nozarēs ar zemu ienākuma līmeņa potenciālu, vienlaikus ievērojot sabiedrības kopējās intereses godīgas konkurences un sociālās drošības jomā. Tātad MUN ir domāts maziem uzņēmumiem un to darbiniekiem, lai sāktu uzņēmējdarbību vai lai būtu iespējas darboties nozarēs ar zemu ienākumu līmeni.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju kopējais mikrouzņēmumu skaits Latvijā šobrīd ir 44 652. Kopējais mikrouzņēmumos nodarbināto darbinieku skaits ir 81 280. 91,4% darbinieku ir norādīti kā darba ņēmēji pie 1 mikrouzņēmuma, savukārt 8,6% ir norādīti kā nodarbinātie pie vairākiem MUN maksātājiem.