Š.g. 28.jūlijā, turpinot darbu pie valsts nodokļu pamatnostādnēm 2018.-2021.gadam, Saeima apstiprināja grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums). Grozījumi stāsies spēkā 01.01.2018.