Otrdien, 09.08.2016., Ministru kabineta (MK) sēdē izskatīts Finanšu ministrijas (FM) informatīvais ziņojums par iespējām palielināt valsts budžeta ieņēmumus, kurā iekļauti pēc 02.08.2016. MK sēdes precizētie pasākumi, kā arī vēl citi papildu priekšlikumi attiecībā uz izmaiņām nodokļu un nodevu piemērošanā 2017.gadā.

Ierobežos UIN zaudējumu pārnešanu

Valdība vienojās turpināt apspriest priekšlikumu, kas paredz uzņēmumu ienākuma nodokļa zaudējumu pārnešanas iespēju ierobežošanu, pārrunājot jautājumus par zaudējumu segšanas termiņu, ik gadu sedzamo zaudējumu apmēru un dividenžu izmaksas ierobežošanas iespējām.

Atcels elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu

Tāpat tika atbalstīts priekšlikums par elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu atcelšanu. Elektroenerģijas nodoklis ir daļa no elektroenerģijas tirdzniecības izmaksām, kas tiek iekļautas tirdzniecības pakalpojuma cenā, jo nodokļu maksātājs ir elektroenerģijas tirgotājs un elektroenerģijas ražotājs.

Priekšlikums attiecināms uz visu elektroenerģiju, izņemot to, kuru izmanto preču pārvadājumiem un sabiedriskajiem pasažieru pārvadājumiem, tajā skaitā dzelzceļa transportā, pilsētu sabiedriskajos pasažieru pārvadājumos, kā arī izmanto mājsaimniecību lietotāji.

Paaugstinās dabas resursu nodokļa likmes vairākiem objektiem

Jau 02.08.2016. MK sēdē tika diskutēts par dabas resursu nodokļa (DRN) likmju pārskatīšanu. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sniegtās papildu informācijas ministri sēdē atbalstīja VARAM priekšlikumu no 01.01.2017. par 25% - 29% paaugstināt DRN likmes tādiem objektiem kā kaļķakmens, šūnakmens, krāsu zeme u.c. Tāpat valdība atbalstīja nodokļu likmju paaugstināšanu par zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu un ārstnieciskajiem minerālūdeņiem, kā arī tiem, kurus izmanto ārstniecībā termālās vai ūdensdziedniecības iestādēs ūdens ieguves teritorijā.

Veicinās uzraudzību preču un pakalpojumu loteriju jomā

Tāpat tika atbalstīts priekšlikums veicināt pašfinansējošu nozares uzraudzību preču un pakalpojumu loteriju jomā pēc izvērtējuma par maksas pakalpojumu savietojamību ar esošo preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas valsts nodevu.

Atbalsta pasākumus autoceļu lietošanas nodevas palielināšanai

Papildus precizētajiem priekšlikumiem tika atbalstīti arī Satiksmes ministrijas piedāvātie pasākumi autoceļu lietošanas nodevu palielināšanai, tostarp:

  • autoceļu lietošanas nodevas maksas ieviešana arī par kravas automobiļiem, kuru pilna masa ir līdz 3500 kg;
  • autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas atbrīvojumu atcelšana;
  • papildu autoceļu posmu noteikšana, par kuru izmantošanu ir jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva;
  • administratīvā soda palielināšana par autoceļu nodevas pārkāpumiem.

Tika atbalstīts arī SM iesniegtais priekšlikums par termiņa noteikšanu atļaujām dalāmu kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai ar specializētiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem.