Ceturtdien, 02.02.2017., Saeimā galīgajā lasījumā atbalstīti grozījumi Imigrācijas likumā ar mērķi atvieglot ieceļošanas nosacījumus augsti kvalificētiem nodarbinātajiem, t. sk. jaunuzņēmumu (start-up) dibinātājiem, kā arī nodarbinātajiem profesijās ar būtisku darbaspēka trūkumu.

Šobrīd vairākās pasaules valstīs, t. sk. 8 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs (Dānijā, Apvienotajā Karalistē, Nīderlandē, Francijā, Īrijā, Itālijā, Spānijā), ir izstrādātas speciālas programmas inovatīvas uzņēmējdarbības veicēju piesaistei no ārvalstīm. Tāpat par nodomiem ieviest līdzīgas programmas ir paziņojusi arī Somija, Igaunija, Slovākija, Portugāle un Lietuva.

Veicot grozījumus Imigrācijas likumā, radīti 3 nozīmīgi risinājumi augsti kvalificētu speciālistu piesaistei un jaunuzņēmumu dibinātājiem, saīsināts un pilnveidots vispārējais darbaspēka piesaistes process, kā arī sniegta iespēja ārzemju studentiem strādāt 20 stundas nedēļā pie jebkura darba devēja.

Atvieglota procedūra ES zilās kartes saņemšanai

ES zilo karti (jeb termiņuzturēšanās atļauju augsti kvalificētam darbaspēkam, ar kuru tiem nodrošinātas tiesības pretendēt uz ES pilsoņiem līdzvērtīgām sociālajām garantijām, tiesības strādāt ES teritorijā u.c.) varēs saņemt ne tikai ārzemnieki, kam ir augstākā izglītība attiecīgajā specialitātē vai nozarē, kurā tie tiek nodarbināti, bet arī ārzemnieki, kam nav augstākās izglītības attiecīgajā specialitātē vai nozarē, bet ir vismaz 5 gadu profesionāla pieredze darba līgumā noteiktajā specialitātē vai nozarē.

Līdz 01.09.2017. Iekšlietu ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministrija (EM) un Izglītības un zinātnes ministrijām, kā arī Latvijas darba devējus pārstāvošajām organizācijām izstrādās kārtību, kādā ārzemnieks bez augstākās izglītības konkrētajā specialitātē vai nozarē (bet ar profesionālo pieredzi), kurā to plānots nodarbināt, var pretendēt uz ES zilo karti. Vienlaikus šobrīd tiek izstrādāti grozījumi Augstskolu likumā, ar kuriem paredzēs kārtību, kādā profesionālā darba pieredze tiks pielīdzināta augstākās izglītības kvalifikācijai, piešķirot attiecīgus kredītpunktus.

Saīsināts termiņš speciālistu piesaistei profesijās, kurās trūkst darbaspēka

EM izstrādās profesiju sarakstu, kurās prognozējams būtisks darbaspēka trūkums. Sarakstu plānots veidot tā, lai izvairītos no situācijas, ka darba devēji piesaista zemu izmaksu darbaspēku no trešajām valstīm ar mērķi samazināt vidējo atalgojumu konkrētajā specialitātē vai nozarē. Turpmāk uz šo profesiju pārstāvjiem, kas pieprasīs ES zilo karti, tiks attiecināts zemāks minimālās algas kritērijs, vidējai darba samaksai iepriekšējā gadā piemērojot koeficientu 1,2 pašreizējā koeficienta 1,5 vietā.

Savukārt no 01.05.2017. pārējiem nodarbinātajiem līdz 10 darba dienām tiks saīsināts termiņš, kad jābūt brīvai Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētajai brīvajai darbavietai, līdz darba devējs var pieņemt darbā ārvalstnieku (šobrīd šis termiņš ir ne mazāk kā mēnesis).

Īpaša termiņuzturēšanās atļauja jaunuzņēmumu (start-up) veidotājiem

Tiks izveidota speciāla kārtība un radīta īpaša termiņuzturēšanās atļauja (TUA), kas ļaus trešo valstu pilsoņiem saņemt uzturēšanās tiesības Latvijā ar mērķi dibināt jaunuzņēmumu un veikt darbu sava produkta izstrādei un kvalificēta riska kapitāla investora investīciju piesaistei.

Vienlaikus likumā noteiktas darbības un to izpildes termiņi, kuru laikā TUA saņēmējiem būs jāpierāda savas idejas dzīvotspēja. Termiņuzturēšanās atļaujas (TUA) saņemšanas process būs šāds:

  • trešās valsts pilsonis, kurš vēlas Latvijā attīstīt inovatīvu produktu vai pakalpojumu, iesniedz pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP);
  • PMLP pēc sākotnējās izvērtēšanas izsniedz termiņuzturēšanās atļauju uz 3 gadiem;
  • ārzemniekam pēc PMLP lēmuma:
    • 3 mēnešu laikā jābūt reģistrētam kā valdes loceklim jaunuzņēmumā, kas ir ne vecāks par 1 gadu;
    • 6 mēnešu laikā jāsaņem kvalificēta riska kapitāla investora ieguldījums jaunuzņēmumā vismaz 30 000 EUR apmērā;
    • 18 mēnešu laikā jāsaņem kvalificēta riska kapitāla investora ieguldījums jaunuzņēmumā vēl vismaz 30 000 EUR apmērā.

Ja kāds no nosacījumiem netiks izpildīts, TUA tiks anulēta.

Pēc TUA derīguma termiņa beigām (pēc 3 gadiem), TUA netiks atjaunota, bet ārzemniekam būs iespēja pieteikties uz TUA saskaņā ar citiem TUA saņemšanas veidiem (piemēram, kā darba ņēmējam vai valdes loceklim). Šīs izmaiņas tiks ieviestas no 01.05.2017.