Otrdien, 30.jūnijā, valdībā apstiprinātas izmaiņas Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" un MK noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība", kuras paredz, ka no 01.07.2015., pieprasot slimības vai maternitātes pabalstu, nav nepieciešams darba devēja apstiprinājums par darbinieka neierašanos darbā darbnespējas periodā. Proti, darba devējam nevajag aizpildīt darba ņēmējam izsniegtās darbnespējas lapas B sadaļu "Darba devēja informācija", informē Labklājības ministrija (LM).

Ņemot vērā, ka papīra formāta darbnespējas lapas pakāpeniski aizstās ar vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā sagatavotajām darbnespējas lapām, pieprasot pabalstu, cilvēkam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) būs jāiesniedz tikai iesniegums. Tādējādi pabalstu viņš varēs pieprasīt arī elektroniski.

VSAA lēmumu par slimības vai maternitātes pabalsta piešķiršanu pieņems, pamatojoties uz vienotajā veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmā sagatavoto darbnespējas lapu. Savukārt darba devējs informāciju par darbiniekiem izsniegtajām darbnespējas lapām saņems Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). 

Līdz 01.01.2016. plānots pārejas periods, kad izsniegs arī papīra formāta darbnespējas lapas. Šajā laikā, pieprasot pabalstu, darbnespējas lapas B, kas sagatavotas papīra formātā, izmantojot darbnespējas lapu veidlapas, kopā ar iesniegumu būs jāiesniedz jebkurā VSAA nodaļā. Turklāt šīs darbnespējas lapas darbiniekam būtu jāuzrāda arī darba devējam faktiski nostrādātā darba laika uzskaitei, jo VID EDS sistēmā būs pieejama tikai informācija par vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā sagatavotajām darbnespējas lapām.

Savukārt, pieprasot paternitātes pabalstu, bērna tēvam VSAA nebūs jāiesniedz darba devēja rakstisks apliecinājums par atrašanos atvaļinājumā saistībā ar bērna piedzimšanu. Proti, pieprasot paternitātes pabalstu, tēvam VSAA būs jāiesniedz tikai iesniegums, tādējādi pakalpojumu viņš varēs pieprasīt elektroniski, tajā skaitā vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot portāla piedāvātos autentifikācijas līdzekļus.

Pēc VSAA statistikas datiem 2014.gadā (janvārī–decembrī) slimības pabalstu saņēma 161,6 tūkst. cilvēki, maternitātes pabalstu – 17,4 tūkst. cilvēki, paternitātes pabalstu - 9,7 tūkst. cilvēki, vecāku pabalstu – 12,5 tūkst. cilvēki.

2014.gadā (janvārī–decembrī) slimības pabalstu saistībā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību saņēma 3,2 tūkst. cilvēki.