Otrdien, 30.jūnijā, valdībā apstiprinātas izmaiņas Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" un MK noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība", kuras paredz, ka no 01.07.2015., pieprasot slimības vai maternitātes pabalstu, nav nepieciešams darba devēja apstiprinājums par darbinieka neierašanos darbā darbnespējas periodā. Proti, darba devējam nevajag aizpildīt darba ņēmējam izsniegtās darbnespējas lapas B sadaļu "Darba devēja informācija", informē Labklājības ministrija (LM).