01.07.2017. stāsies spēkā grozījumi likumā "Par grāmatvedību", ar kuriem ārpakalpojuma grāmatvedim tiks paredzēts pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību, kā arī precizēts grāmatveža un ārpakalpojumu grāmatveža jēdziens.