Saeima ceturtdien, 22.12.2016., otrajā lasījumā ka steidzamus pieņēma grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (likums par NĪN), paredzot apbūves tiesīgajam noteikt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas pienākumu par nedzīvojamu ēku vai inženiertehnisku būvi, kas uzcelta uz apbūves tiesības pamata.

Likums par NĪN grozīts, ņemot vērā Saeimā 2015.gadā pieņemtos Civillikuma (CL) grozījumus, kas likumu papildina ar jaunu nodaļu par apbūves tiesību, kas regulē personas tiesību uz sveša zemes gabala celt un lietot nedzīvojamas ēkas un inženierbūves. Apbūves tiesības regulējums stāsies spēkā 01.01.2017. 

Izskatot likumprojektu par tā virzību atbildīgajā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā, iebildumus pret likuma par NĪN izmaiņām pauda Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve, norādot, ka šāda kārtība noslēgtā līguma termiņa beigās apbūves tiesīgajam varētu radīt iespēju nemaksāt NĪN, tādējādi radot nodokļa parādu, ko būtu neiespējami atgūt. Ņemot vērā šo iebildumu, atbildīgā komisija nolēma uzdot Ministru kabinetam, iesaistot Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju, līdz nākamā gada 31.martam izstrādāt nepieciešamos risinājumus, lai izslēgtu ar NĪN maksāšanas pienākuma uzlikšanu apbūves tiesīgajam saistītos riskus, t. sk. iespējamo nodokļa nenomaksāšanas risku.

Iepriekš Budžeta komisija bija lēmusi, ka NĪN par ēkām, kas uzceltas uz apbūves tiesību pamata, maksā zemes īpašnieks. Tomēr, ņemot vērā Saeimas Juridiskās komisijas viedokli, kas pamatots ar pieņemtajiem grozījumiem par apbūves tiesību regulējuma ieviešanu CL, lai sakārtotu dalītā īpašuma jautājumu, komisija vienojās šo pienākumu noteikt apbūves tiesīgajam.