Ceturtdien, 4.janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Likums), ar kuriem pilnveidots regulējums Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tiesībām atsevišķos gadījumos atslēgt domēna vārdu.

VID tiesības atslēgt domēna vārdu

Likumā noteikti apstākļi, kuriem iestājoties VID ir tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu: 

  • ja nav iespējams identificēt nodokļu maksātāju;

Likuma 34.4panta 1.daļā paredzēti gadījumi, kurus konstatējot VID ir tiesības pieņemt lēmumu par domēna vārda atslēgšanu. Kā viens no šādiem apstākļiem (Likuma 34.4panta 4.punkts) ir minēts gadījums, kad nav ievērota kāda no Likuma 15.3panta prasībām (nodokļu maksātāja pienākums sevi identificēt, piedāvājot preci vai pakalpojumu internetā).

VID, veicot tīmekļa vietņu monitoringu 2017.gada 1.pusgadā, identificējis vismaz 5 tīmekļa vietnes, kurās norādīts tikai tālruņa numurs un/vai e-pasts. Līdz ar to, lai gan saimnieciskās darbības veicēja dati daļēji ir norādīti, darbības veicējs pēc tiem nav identificējams, līdz ar to ir būtiski apgrūtināta iespēja pārliecināties, vai saistībā ar saimniecisko darbību, kas tiek veikta, izmantojot minētās tīmekļa vietnes, valsts budžetā ir samaksāti nodokļi.