Otrdien, 30.08.2016., Ministru kabineta (MK) sēdē atbalstīti grozījumi MK noteikumos Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK noteikumi Nr.255) un MK noteikumos Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas" (MK noteikumi Nr.254), ar kuriem plānots pastiprināt patērētāju tiesību aizsardzību distances līgumu darījumos.