Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka saskaņā ar 17.12.2014. grozījumiem likumā ”Par akcīzes nodokli” (likums par AN) no 01.07.2015. dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela un kuru izmanto atbilstoši likuma par AN 18.panta 5.daļā minētajam veidam, mērķiem un nosacījumiem (lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, un zemes zem zivju dīķiem apstrādei, ja ir nodrošināti minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas) tiek piemērota akcīzes nodokļa likme 50 EUR par 1000 litriem.

Nodokļu maksātājiem, kuriem ir spēkā esoša speciālā atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai vai speciālā atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai, 01.07.2015. jāveic krājumu inventarizācija dīzeļdegvielai, kura saņemta, piemērojot atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, un paredzēta realizācijai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, jāveic akcīzes nodokļa aprēķins un līdz 14.08.2015. aprēķinātā nodokļa summa jāsamaksā valsts budžetā.
 
Inventarizācijas procesa, VID iesniedzamo dokumentu un maksājamās akcīzes nodokļa summas aprēķināšanai VID aicina izmantot izstrādāto metodisko materiālu un tā pielikumus.