Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka saskaņā ar 17.12.2014. grozījumiem likumā ”Par akcīzes nodokli” (likums par AN) no 01.07.2015. dīzeļdegvielai (gāzeļļai) un tādai dīzeļdegvielai (gāzeļļai), kurai pievienota no rapšu sēklām iegūta biodīzeļdegviela un kuru izmanto atbilstoši likuma par AN 18.panta 5.daļā minētajam veidam, mērķiem un nosacījumiem (lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, un zemes zem zivju dīķiem apstrādei, ja ir nodrošināti minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas) tiek piemērota akcīzes nodokļa likme 50 EUR par 1000 litriem.