Valsts ieņēmumu dienests informē par uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām par 2017.taksācijas gadu piemērojamiem rādītājiem.

Taksācijas periodā iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme (likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6.4panta 1.daļas piemērošanas vajadzībām):

  • eiro -  2,64 %;
  • ārvalstu valūtās - 7,3 %.

Likmju noteikšanai izmantojama Latvijas Bankas (LB) publicētā informācija.

Procentu likmes noteikšanai nodokļa maksātājiem ar taksācijas perioda ilgumu īsāku par 12 mēnešiem ir izmantojama informācija, kas publicēta LB mājaslapā.