Mēdz teikt, ka Saules gaisma esot labākais dezinfekcijas līdzeklis, elektriskā gaisma – visefektīvākais policists.[1] Atklātība un informācijas apmaiņa pēdējo gadu laikā ir kļuvusi par galvenajiem ieročiem, lai cīnītos pret nodokļu nemaksāšanu starptautiskā līmenī. G20, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) un Eiropas Savienība (ES) ir vienojušās un sākušas ieviest mehānismus, kuri ievērojami paplašina nodokļu administrāciju pieeju banku rīcībā esošajai informācijai par nodokļu maksātājiem, un pasteigušās pasludināt "banku noslēpuma ēras beigas".[2] Cik pamatots ir šis apgalvojums?