23.09.2014. Ministru kabinets (MK) pieņēma grozījumus MK noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” (MK noteikumi Nr.827), kas 25.09.2014. publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis” Nr.190 (5250) un stājas spēkā 01.06.2015., atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Noteikumi paredz samazināt administratīvo slogu darba devējam, nosakot, ka no 01.06.2015. VID

  1. darba devējam nebūs jāsniedz ziņas gadījumos, kad darbiniekam mainās darba ņēmēja statuss, t.i., apdrošināšanas veidi, kuriem viņš tiek apdrošināts. Līdz ar to MK noteikumu Nr.827 1.pielikumā "Ziņas par darba ņēmējiem” sadaļa "Ziņu kods un tā atšifrējums” ir izteikta jaunā redakcijā, izslēdzot darba ņēmēja statusa maiņas kodus;
  1. darba devējam, kurš ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, nebūs jāsniedz ziņas
  • par darbinieku profesijas kodiem;
  • par darba ņēmēja statusa iegūšanu, ja to ieguvis mikrouzņēmuma īpašnieks, mikrouzņēmuma valdes loceklis un mikrouzņēmuma prokūrists.

Noteikumi paredz arī jaunu darba devēja pienākumu iesniegt VID ziņas par tādu darba ņēmēju, kuram ir piešķirts vai beidzies atvaļinājums kā bērna tēvam saistībā ar bērna piedzimšanu, attiecīgi norādot ziņu kodu 91 vai 92.

Noteikta īpaša veidlapas "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” aizpildīšanas kārtība gadījumā, kad darba devējs izmaksā prēmijas un citus ienākumus uz iepriekšējo darba attiecību pamata vai par periodu, kad persona ir bijusi darba ņēmējs, tādējādi nodrošinot, ka pie šādām izmaksām netiek aprēķināta nokavējuma nauda.