23.09.2014. Ministru kabinets (MK) pieņēma grozījumus MK noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” (MK noteikumi Nr.827), kas 25.09.2014. publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis” Nr.190 (5250) un stājas spēkā 01.06.2015., atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).