Pagājušā nedēļā “ISANDE HOTEL” norisinājās ikgadējā “iFinanses” rīkotā konference “Izmaiņas nodokļos un grāmatvedībā 2019”, kurā dažādi eksperti klātesošos informēja par pašām aktuālākajām lietām, kas šobrīd jāzina ikviena uzņēmuma vai iestādes finanšu pārziņiem. Liela daļa šābrīža aktuālo izmaiņu saistītas ar stingrākiem ierobežojumiem, lai mazinātu iespējas uzņēmējiem izvairīties no nodokļu nomaksas.

Kā pirmais runātājs konferenci uzsāka Ilmārs Šņucins, Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos, kurš ieskicēja nodokļu reformas ietekmi uz nodokļu ieņēmumiem pērn un izteica prognozes turpmākajiem gadiem. I.Šņucins arī informēja par šajā gadā gaidāmajām izmaiņām, piemēram, uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) jomā šogad paredzamās izmaiņas:

 • Eiropas Savienības prasību pārņemšana;
 • uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem procentos no debitoru prasībām;
 • atvieglojumu ziedotājiem izvērtējums;
 • ar saimniecisko darbību nesaistīto aktīvu atzīšanas brīdis UIN deklarācijā;
 • ieguldījumi publiskā infrastruktūrā;
 • pastāvīgo pārstāvniecību apliekamais ienākums Latvijā un ārpus Latvijas.

Savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) jomā 2019.gadā varētu notikt šādas izmaiņas:

 • neapliekamā minimuma un atvieglojumu palielinājums;
 • iespējas nepiemērot neapliekamo minimumu un piemērot 23% IIN;
 • IIN 10% likmes piemērošana dividendēm, kas nopelnītas līdz 2017.gada 31.decembrim;
 • IIN sliekšņa izmaiņas;
 • precizēts ienākuma no kriptovalūtas IIN regulējums;
 • sankciju par IIN piemaksu par 2018.gadu atlikšana;
 • vienotā nodokļu konta ieviešana ar 2021.gadu;
 • jauna IIN likuma izstrāde.

I.Šņucins informēja arī par citām gaidāmajām izmaiņām tuvākajā nākotnē, tostarp jauno Grāmatvedības likumu, kas stāsies spēkā 2021.gada sākumā.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektora p.i. Dace Pelēkā stāstīja par VID šābrīža aktualitātēm:

 • lietotājiem arvien draudzīgākas Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pilnveidošana;
 • padziļinātās sadarbības programma vairākos līmeņos atkarībā no uzņēmumu lieluma un darbības rādītājiem;
 • uzņēmumu reitingu sistēma;
 • sadarbība ar nozaru asociācijām;
 • analītikas attīstība;
 • noziedzības un kontrabandas apkarošana;
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana.

Bet Latvijas Bankas ekonomists Kristofers Pone ieskicēja šī brīža situāciju ekonomikā, uzsverot interesantu tendenci – Latvijas izaugsme ir viena no straujākajām reģionā, tomēr tuvāko kaimiņu valstu ienākumu līmenis ir augstāks. Bet lielākais izaicinājums uzņēmējiem ir: darba tirgus turpinās uzsilt, spiežot augšup algas, tādējādi ienākumu kāpums jau tagad apsteidz inflāciju.

Ilze Berga, SIA “KPMG Baltics” Nodokļu konsultāciju pakalpojumu nodaļas direktore ieskicēja Eiropas tiešo nodokļu nākotni. Šobrīd būtiski ņemt vērā digitālās ekonomikas nozīmi, izzināt jaunāko nodokļu pretizvairīšanās direktīvu prasības un ieviest tās praksē, pārzināt informācijas apmaiņas un obligātās ziņošanas prasības.

Konferences 2.daļu sāka sertificēta nodokļu konsultante Gunta Kauliņa (SIA “KPMG Baltics”) ar stāstu par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas aktualitātēm. Paredzams, ka 2022.gada 1.jūlijā tiks ieviesta PVN sistēmas reforma, kuras mērķis ir vienkāršot PVN sistēmu, padarīt to efektīvāku un apkarot PVN krāpniecību. Ir būtiski nodrošināt lielāku uzticēšanos starp PVN maksātājiem un nodokļu administrācijām. Paredzams, ka reformas ietvaros tiks mainītas PVN likmes, kā arī tiks diferencēta nodokļa maksāšana maziem un vidējiem uzņēmumiem, tāpat plānots izveidot vienas pieturas punkta koncepciju un sertificēta nodokļa maksātāja jēdzienu.

Svarīgāko par izmaiņām transfertcenu regulējumā klātesošajiem pastāstīja “PwC Latvija” Transfertcenu un nodokļu konsultāciju nodaļas vadītāja Tatjana Koncevaja, savukārt par dažām aktuālajām tēmām gada pārskatu sagatavošanā par 2018.gadu stāstīja zvērināta revidente Ingura Doble.

Noderīgs bija arī Kontroles dienesta priekšnieces Ilzes Znotiņas apkopojums par aktuālo iekšējās kontroles sistēmas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas apkarošanā.

Konferences 3.daļā Aija Kļavinska – “Deloitte Latvia” Nodokļu departamenta vecākā menedžere atskatījās uz pirmo gadu jaunā UIN likuma zīmē. Šobrīd ir skaidrs, ka vissarežģītākie ir gadījumi, kad notiek kādas reorganizācijas, jo ne visi atlikumi “mantojas”; kad uzņēmumiem ir filiāles ārvalstīs; par pastāvīgo pārstāvniecību “peļņu”; vispārīgajiem slikto parādu uzkrājumiem – gan palielinot, gan samazinot, kā arī “cash pools”.

Citu “karsto” tēmu klātesošajiem skaidroja Andris Lazdiņš – ZAB “Ellex Kļaviņš”, zvērināts advokāts – Darba likuma izmaiņas no šī gada. Kā zināms, šogad ir mainījies darba sludinājumu saturs, uzmanība jāpievērš valodu zināšanas prasībām, izmaiņas notikušas arī disciplinārsodu apstrīdēšanas jautājumā, kā arī arodbiedrību tiesībās darba uzteikuma gadījumā un virsstundu apmaksā.

Konferences noslēgumā sertificēta nodokļu konsultante Ilze Birzniece runāja par izmaiņām fizisko personu atlīdzībām piemērojamajos nodokļos.

Konference notika sadarbībā ar Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociāciju.

Paldies šī pasākuma atbalstītājiem - Karameļu Darbnīca, Muesli Graci, Andrito Coffee Roastery, Coffe Inn, Gardu muti, Poligrāfijas Aģentūra!