Ministru kabineta rīkojums Nr.211 "Par darbadienas pārcelšanu 2018.gadā" paredz, ka 30.04.2018. (pirmdiena) darbadiena, kas iekrīt starp svētku dienu un brīvdienu, no valsts budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta 5 dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, tiek pārcelta uz sestdienu, 21.04.2018., atgādina Labklājības ministrija.