Solidaritātes nodokli (SN) jau vairākus gadus piemēro ienākumiem, kas pārsniedz Ministru kabineta noteiktos valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) griestus, kuri pērn un šogad ir 62 800 eiro gadā. Sākusies 2019. gada deklarāciju iesniegšanas sezona, tāpēc saskaņā ar pastāvošo regulējumu personām, kuru ienākumi 2019. gadā pārsniedza šo slieksni, deklarācija jāiesniedz laikposmā no šā gada 1. aprīļa līdz
1. jūlijam. 

Deklarāciju iesniegšana šīm personām sākas vienu mēnesi vēlāk nekā tām, kuru ienākumi nepārsniedz 62 800 eiro gadā.

Darba ņēmējiem, kuru alga Latvijā pārsniedz VSAOI griestus un kuri veic VSAOI Latvijā, darba devējs piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) 20% un 23% likmes algota darba ienākuma izmaksas brīdī. Savukārt IIN 31,4% likmi šādam darba ņēmējam piemēro, iesniedzot deklarāciju.

Vienlaikus ienākumu daļai, kas pārsniedz VSAOI griestus, taksācijas gadā jāpiemēro tāda pati VSAOI likme, kādu piemēro personas ienākumam līdz 62 800 eiro gadā. Tātad, ja darba devējs VSAOI aprēķināja, piemērojot likmi 35,09%, tad arī SN jāaprēķina, piemērojot tādu pašu likmi ienākumu izmaksas brīdī.

Starpību starp faktiski samaksāto SN no VSAOI griestu pārsnieguma, piemēram, 35,09% apmērā, un aprēķināto SN 25,5% apmērā, uzskaita kā pārmaksāto SN un atmaksā. Pārmaksu līdz pēc taksācijas gada 1. jūnijam aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Savukārt saskaņā ar pastāvošo regulējumu Valsts ieņēmumu dienests līdz pēc taksācijas gada 1. septembrim veic pārmaksātā SN atmaksu darba devējam, ja VSAOI iemaksu likme tiek dalīta starp darba devēju un darba ņēmēju. Piemēram, 2019. gadā pārmaksāto SN uzņēmumam vajadzētu saņemt savā kontā līdz 2020. gada 1. septembrim. 

No 2019. gada SN likme ir noteikta 25,5% apmērā, un nodokli sadala šādi:

  • 1 procentpunkta apmērā – veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai;
  • 14 procentpunktu apmērā – valsts pensiju speciālajā budžetā;
  • 10,5 procentpunktu apmērā – IIN kontā Valsts kasē.

Līdz ar to Solidaritātes nodokļa likumā noteikts, ka personām, kuru algotā darba ienākumi pārsniedz VSAOI griestus un kuras ir SN maksātāji, daļu no SN pārskaita IIN kontā. Tādējādi, kaut arī darba devējs izmaksas brīdī piemēro visam ienākumam tikai IIN 20% un 23% likmi, personai nerodas IIN piemaksa SN kompensējošā mehānisma dēļ. Ņemot vērā, ka daļa no SN jāpārskaita personas IIN kontā līdz pēc taksācijas gada 1. aprīlim, personas, kas ir SN nodokļu maksātāji, pilnvērtīgi var sagatavot savu deklarāciju tikai pēc šī datuma.

Elektroniskās deklarēšanas sistēma

Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS) nodrošina iespēju personai, kurai deklarācijas iesniegšanas termiņš sāksies 1. aprīlī, iespēju ģenerēt gada ienākumu deklarācijas sagatavi vēl pirms šī datuma, tas ir, no šā gada
1. marta. Šajā gadījumā personai automātiski aprēķina IIN piemaksu, jo daļa no SN vēl nav ieskaitīta personas IIN kontā, līdz ar to IIN piemaksai no algota darba ienākuma, kam piemērots VSAOI Latvijā, faktiski nebūtu jārodas.

Praksē šī kompensējošā mehānisma darbība notiek marta otrajā pusē, kad VSAA sniedz VID informāciju par summu, kas pārskaitīta no SN konta uz IIN kontu.

Ja deklarācija jau sagatavota līdz brīdim, kad VID ir pieejama informācija par SN daļu, kas pārskaitīta uz IIN kontu, pastāv varbūtība, ka SN maksātājam atkārtoti jāsagatavo deklarācija EDS, pieprasot aktuālo informāciju no VID datubāzēm, lai IIN parādu nosegtu ar summu, kas pārskaitīta no SN konta. Atkārtoti pieprasot deklarācijai datus no VID, tā informācija, kas bija pašas personas ievietota gada ienākuma deklarācijā, pazudīs un būs jāievada no jauna.