Solidaritātes nodokli jau vairākus gadus piemēro ienākumiem, kas pārsniedz Ministru kabineta noteiktos valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu griestus, kuri pērn un šogad ir 62 800 eiro gadā. Sākusies 2019. gada deklarāciju iesniegšanas sezona, tāpēc saskaņā ar pastāvošo regulējumu personām, kuru ienākumi 2019. gadā pārsniedza šo slieksni, deklarācija jāiesniedz laikposmā no šā gada 1. aprīļa līdz
1. jūlijam.