Daudzi uzņēmumi nosūta savus darbiniekus uz Eiropas Savienības (ES) valstīm. Praksē bieži vien sastopams specifisks regulējums, īpaši nodokļu tiesību jomā, kad nepieciešamas ārzemju juristu konsultācijas. Tādēļ jums ir unikāla iespēja saņemt ekspertu konsultācijas no 7 ES valstīm, uz kurām visbiežāk tiek nosūtīti darbinieki no Baltijas valstīm.