Daudzi uzņēmumi nosūta savus darbiniekus uz Eiropas Savienības (ES) valstīm. Praksē bieži vien sastopams specifisks regulējums, īpaši nodokļu tiesību jomā, kad nepieciešamas ārzemju juristu konsultācijas. Tādēļ jums ir unikāla iespēja saņemt ekspertu konsultācijas no 7 ES valstīm, uz kurām visbiežāk tiek nosūtīti darbinieki no Baltijas valstīm.

Konference angļu valodā

Eiropas valstu prakse darbinieku nosūtīšanā dienesta komandējumos. Aktuālie nodokļu un darba tiesību jautājumi

22.februārī, Viļņā

Aicinam Jūs uz konferenci "Eiropas valstu prakse darbinieku nosūtīšanā dienesta komandējumos. Aktuālie nodokļu un darba tiesību jautājumi" 22.februārī, Viļņā. Konference notiks angļu valodā.

Konferences laikā 12 pārstāvji no Somijas, Dānijas, Beļģijas, Nīderlandes, Vācijas, Francijas un Lietuvas prezentēs nodokļu un tiesību aspektus komandējumu jomā. Pilns lektoru saraksts.

Katrs lektors apskatīs jautājumus, kas saistīti ar viņa valstī spēkā esošo tiesisko regulējumu un ir aktuāli Lietuvas uzņēmumiem, kuri nosūta darbiniekus uz ES valstīm:

 • Dienesta komandējumos nosūtāmo darbinieku juridiskais statuss
 • Ārzemju komandējumu noformējuma kārtība: praktiski padomi
 • Ilgtermiņa komandējumu nodokļu sekas un iespējamie riski
 • Pagaidu nodarbinātība: reģistrācija, nosūtījums darba veikšanai, darbs ārzemēs
 • Dienas naudas izmaksas kārtība un aplikšana ar nodokļiem
 • Sociālās apdrošināšanas iemaksas Lietuvā un ES. Sociālo iemaksu deklarēšanas kārtība
 • Ārzemēs saņemta ienākuma aplikšana ar nodokļiem un deklarēšana. Noteikumu atšķirības dažādās valstīs
 • Uzņēmuma līguma noteikumi, kas attiecas uz darbiniekiem, kuri tiek nosūtīti komandējumā
 • Darba samaksas garantija. Minimālās algas nodrošināšanas prasības
 • Maksimālā darba laika ierobežojumi. Darba laika uzskaite komandējumā
 • Darba un atpūtas laiks, atvaļinājums
 • Darbinieku veselības drošības prasības. Nelaimes gadījumi komandējuma laikā

Reģistrācija un detalizētākā programma: www.lawconference.eu

Lectors_800x_banner_II.png