Gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadā gūtajiem ienākumiem šogad ne tikai elektroniski, bet arī papīra formātā varēs iesniegt no 01.03.2017., kad Valsts ieņēmumu dienestam (VID) būs pieejama visa darba devēju un citu ienākumu izmaksātāju iesniegtā informācija, kas nepieciešama, lai varētu pilnvērtīgi apstrādāt iesniegtās deklarācijas un precīzi noteikt personai atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārmaksas summu.

Jāņem vērā, ka šis ir pirmais gads, kad nodokļu maksātāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016.gadā nepārsniedz 12 000 EUR, no 1.marta var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto IIN, kas izveidosies, piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu, informē VID.

Gada ienākumu deklarācija par 2016.gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 01.03.2017. līdz 01.06.2017. obligāti jāiesniedz Latvijas iedzīvotājiem, kas:

  • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.). Šīm personām gada ienākumu deklarācija par 2016.gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
  • guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kas bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa);
  • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2016.gadā pārsniedza 4000 EUR (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
  • guvuši ienākumus, kas apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas) un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
  • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā no fiziskajām personām, kas nav dāvinājuma saņēmēja radinieki vai laulātais, saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar IIN.

Savukārt fiziskās personas, kas neveic nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātīgi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem un nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu, var to izdarīt no 01.03.2017. līdz pat 16.06.2020. Tāpat visa 2017.gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto IIN arī par 2014. un 2015.gadu, bet līdz 16.06.2017. – vēl arī par 2013.gadu.

Pārmaksātais IIN tiek atmaksāts 3 mēnešu laikā, skaitot no deklarācijas iesniegšanas dienas (bet ne ātrāk kā no likumā noteiktā termiņa, proti, 1.marta). Ja deklarācija nav aizpildīta korekti vai arī tās apstrādes laikā VID rodas papildu jautājumi, nodokļa atmaksas termiņš var tikt pagarināts, par ko deklarācijas iesniedzējs tiks informēts individuāli.

Iesniedzot deklarāciju elektroniski, tajā automātiski tiek atspoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par nodokļu maksātāju, kā arī automātiski tiek aprēķināts gada diferencētais neapliekamais minimums. Šogad deklarācijā automātiski tiks iekļauta arī informācija par 2016.gadu, ko par personas veiktajiem maksājumiem par izglītību VID būs iesniegušas mācību iestādes.