Gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadā gūtajiem ienākumiem šogad ne tikai elektroniski, bet arī papīra formātā varēs iesniegt no 01.03.2017., kad Valsts ieņēmumu dienestam (VID) būs pieejama visa darba devēju un citu ienākumu izmaksātāju iesniegtā informācija, kas nepieciešama, lai varētu pilnvērtīgi apstrādāt iesniegtās deklarācijas un precīzi noteikt personai atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) pārmaksas summu.