Iedzīvotāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016.gadā nepārsniedza 12 000 EUR, var atgūt daļu samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Lai to izdarītu, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Nosakot gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņem vērā ne tikai algu, bet arī citus gada laikā gūtos ar nodokli apliekamos personas ienākumus (piemēram, ienākumus no saimnieciskās darbības, no nekustamā īpašuma pārdošanas, dividendes, procentu ienākumus u.c.). To aprēķina saskaņā ar īpašu formulu, kas paredzēta Ministru kabineta noteikumos Nr.1 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai". Formulā ir iestrādāts princips – jo mazāki ir personas ienākumi, jo lielāka ir atgūstamā nodokļu summa.

Diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro par periodu, kad persona saņem pensiju. Tādējādi strādājošam pensionāram piemēro pensionāra neapliekamo minimumu, t.i., 235 EUR mēnesī jeb 2820 EUR gadā, bet diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēro. Ja pensija ir mazāka par 235 EUR mēnesī, tad, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, pensijai nepiemēroto neapliekamā minimuma daļu var piemērot darba algai un saņemt nodokļa atmaksu.

Lai pārliecinātos, vai ir piemērojams diferencētais neapliekamais minimums, iespējams izmantot VID mājaslapā pieejamo Diferencētā neapliekamā minimuma kalkulatoru. Kalkulatora ailītēs norādīti ienākuma veidi, kurus ņem vērā, veicot aprēķinu - jo precīzākus dati norādīti, jo precīzāks ir kalkulatora veiktais aprēķins.

Gada ienākumu deklarācijas gan elektroniski, gan papīra veidā var iesniegt visos VID klientu apkalpošanas centros un Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā, kā arī, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.