Fiziskajām personām līdz 15.02.2016. jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma, ja personas ienākumi no kapitāla pieauguma 2016. gada janvārī pārsniedza 711,44 EUR.