Lai mazinātu aizliegtu vienošanos risku publiskajos iepirkumos, iepirkumu pretendentiem turpmāk būs iespējams izmantot Konkurences padomes (KP) sagatavotu paraugu un apliecināt, ka konkursā iesniegtie piedāvājumi ir sagatavoti individuāli un nav saskaņoti ar konkurentiem, informē KP.