Ir atlicis mazāk par gadu, līdz būs jāsāk ievērot jaunā Vispārīgā datu aizsardzības regula jeb Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula). Regula tika pieņemta un stājās spēkā 2016.gadā un paredz būtiskas izmaiņas esošajā Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajā regulējumā. Līdz ar to ikvienam komersantam, iestādei un organizācijai kā personas datu apstrādes – jebkādas darbības ar jebkuru informāciju par fiziskajām personām – veicējiem ieteicams pievērst uzmanību šai regulai.