Līdz ar augusta veldzi pie lasītājiem ieradies jaunais “iFinanses” drukātais numurs. Iepazīstinām ar numura aktuālākajām tēmām!