Ar kārtējo dabas spēka varenības foto uz vāka pie lasītājiem ir devies drukātā žurnāla “iFinanses” maija numurs, tajā atradīsiet daudzus vērtīgus likumdošanas un nodokļu piemērošanas skaidrojumus, piemēram, par mikrouzņēmumu nodokļu maksāšanas izmaiņām, neizmantoto atvaļinājumu grāmatvedību, uz laiku noslēgtiem darba līgumiem utt.

Numura intervijā šoreiz biznesa trenere un personāla vadības eksperte Elita Kazaine, kura ieskicē pašreizējo noskaņojumu darba tirgū un sniedz ieteikumus, kā vadītājiem šajā sarežģītajā laikā pamanīt iespējamās problēmas komandā – “pašlaik daudziem labākā motivācija varētu būt skaidra ziņa par viņu rītdienu”.

Savukārt ekonomikas sadaļā analizējam tūrisma industrijas šābrīža realitāti – kā klājas šīs nozares uzņēmumiem Latvijā un cik gatavi viņi ir turpmākajai attīstībai?

Nodokļu sadaļā šoreiz Danas Mucenieces raksts par mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanas izmaiņām – no 1. jūlija plānots ieviest saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, tādējādi vienkāršojot šī nodokļa nomaksu un deklarēšanu. Tepat arī “Leinonen Latvija” sagatavotais materiāls par nodokļu piemērošanu gadījumos, kad darbinieks vienlaikus ir arī uzņēmuma īpašnieks, kuram ir piešķirtas akciju opcijas.

Grāmatvedības sadaļā cita interesanta tēma – darbinieku neizmantotie atvaļinājumi grāmatvedībā. Ildze Alksnīte no SIA “Grant Thornton Baltic Audit” atgādina par neizmantoto atvaļinājumu atspoguļošanu gada pārskatā, pareizu aprēķinu veikšanu, dienu skaitīšanu un citiem būtiskiem jautājumiem. Ildzes kolēģe Agnese Mūrniece savukārt aktualizē pavisam aktuālu tēmu: ko darīt ar krājumiem, kas nav realizēti Covid-19 dēļ. Bet Katrīna Linarte skaidro pamata lietas, kas jāzina par biedrību un nodibinājumu 2020. gada pārskata veidošanu.

Domājot par darbinieku tēmu, Inga Zāle piedāvā rakstu par summētā darba laika problēmjautājumiem, bet Kaspars Rācenājs – par darba līgumu slēgšanu uz noteiktu laiku.

Pavisam slepenu rakstu sagatavojusi zvērināta revidente Modrīte Johansone – ko rakstīt un ko nerakstīt finanšu pārskata pielikuma piezīmēs? Kā nosargāt uzņēmuma komercnoslēpumu? Šajā pašā rubrikā arī ZAB “SORAINEN” Aijas Lasmanes un Ainas Okseņukas raksts par peļņas sadalīšanas metodes piemērošanu.

Un, šķirot žurnāla lappuses uz beigām, atradīsiet arī Inas Spridzānes ieskatu kādā aktuālā Eiropas Savienības Tiesas spriedumā par darba devēja automašīnu nodošanu darbinieku rīcībā bez atlīdzības.