Ar šī gada 27.aprīli Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) ir pieejami 2 jauni e-pakalpojumi, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Jaunie pakalpojumi tiks ieviesti EMDAS 3.1.versijā kopā ar citiem uzlabojumiem un paredz muitas klientiem šādas iespējas:

  • Importa kontroles sistēmas importa deklarāciju funkcionalitātē – elektroniski pieteikt importa muitas deklarācijas labojumus vai anulēšanu pēc preču izlaišanas (pēcmuitošanā);
  • Eksporta kontroles sistēmā – elektroniski iesniegt un noformēt Atpakaļizvešanas paziņojumu.

Abi procesi līdz šim bija veicami ar papīra dokumentiem. Šo procesu elektronizācija ļaus ietaupīt laiku un resursus, atbrīvojot no nepieciešamības apmeklēt muitas iestādes, kā arī paātrinās minēto procesu noformēšanu.

Importa deklarāciju labojumu / anulēšanas pieprasījumu iesniegšana pēc preču izlaišanas

EMDAS Importa kontroles sistēmas pēcmuitošanas funkcionalitāte nodrošinās lietotājiem (deklarācijas 8. vai 14.ailē norādītajiem komersantiem) iespēju elektroniski iesniegt importa muitas deklarācijas pēc preču izlaišanas labošanas vai anulēšanas pieteikumu VID Muitas pārvaldei (MP).

Deklarācijas labošanas gadījumā lietotājs pats var izlabot deklarāciju datus un aizpildīt ar labojumiem saistīto pieteikumu par importa muitas deklarācijas labošanu.

Deklarācijas anulēšanas gadījumā lietotājs elektroniski var iesniegt pieteikumu par importa deklarācijas anulēšanu.

Pieteikumu iespējams iesniegt tikai par 1 deklarācijas labošanu vai anulēšanu. Pēc pieteikuma iesniegšanas EMDAS automātiski tiks nosūtīts attiecīgais e-pasts VID MP lietvedībai un tiks novirzīts par labošanu / anulēšanu atbildīgajai struktūrvienībai. Turpmākā deklarācijas izmaiņu un pieteikuma apstrāde, papildu izmaiņu vai informācijas pieprasīšana un to iesniegšana notiks EMDAS. 

Atpakaļizvešanas paziņojums 

EMDAS Eksporta kontroles sistēmas Atpakaļizvešanas paziņojuma noformēšanas funkcionalitāte ir izstrādāta, balstoties uz Izvešanas kopsavilkuma deklarācijas funkcionalitāti, to papildinot ar iespējām pārņemt datus no iepriekšējiem dokumentiem – pagaidu uzglabāšanas deklarācijas, ievešanas kopsavilkuma deklarācijas vai tranzīta deklarācijas. Lietotājs var arī iesniegt Atpakaļizvešanas paziņojuma datus, kā arī tā labojumus vai anulēšanas pieprasījumu. Tāpat muitas amatpersona varēs pieprasīt izmaiņas, izmantojot sistēmu, ja tādas būs nepieciešamas.

Atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanas kārtību noteiks Ministru kabineta (MK) noteikumi "Preču atpakaļizvešanas paziņojuma iesniegšanas kārtība". Tiek plānots, ka tie stāsies spēkā ar 01.06.2015. Pēc noteikumu stāšanās spēkā muitas iestādes vairs nepieņems Atpakaļizvešanas paziņojumu ar papīra dokumentiem, tas būs jāiesniedz atbilstoši EMDAS funkcionalitātei.