Lai atvieglotu grāmatvežu darbu, zvērināta revidente Ļubova Ovsjaņņikova ir izstrādājusi gada pārskata paraugus, kas atbilst visām normatīvo aktu prasībām. Gada pārskats sastāv no vadības ziņojuma, finanšu pārskata un tā pielikumiem. Šos paraugus jūs varēsiet izmantot, lai:

  • sagatavotu gada pārskatu apstiprināšanai vadībai,
  • iesniegu to potenciālajiem investoriem,
  • ērti un vienkārši iesniegtu gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS),

jo gada pārskata veidlapas ir izveidotas atbilstoši VID EDS strukturētā pielikuma prasībām - šo informāciju viegli iekopēt EDS gada pārskata elektroniskā noraksta formā!