Lai izprastu, kuros gadījumos paraksti ir jāapliecina notariāli, Uzņēmumu reģistrs (UR) ir sagatavojis tabulu, kurā apkopoti gadījumi, kuros parakstus uz UR iesniedzamajiem dokumentiem apliecina zvērināts notārs, UR amatpersona vai dokumentu iesniedz elektroniski - parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.