No 10.04.2017. Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir ieviesis pastiprinātus drošības pasākumus Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Proti, turpmāk, lai iegūtu uzņēmuma EDS tiesības, VID EDS nosūtīs uzņēmuma amatpersonai lūgumu šīs tiesības apstiprināt.

Jānorāda, ka izņēmums būs gadījumā, ja uzņēmuma amatpersona, kas drīkst vienpersoniski pārstāvēt uzņēmumu, ieradīsies klātienē. Jaunas EDS lietotāju tiesības netiks piešķirtas līdz brīdim, kamēr uzņēmuma amatpersona nebūs tās akceptējusi EDS.

Izmaiņas veiktas saistībā ar iespējamu noziedzīgu nodarījumu, kad kāda persona viltojusi 8 firmu valdes locekļu parakstus, lai piekļūtu uzņēmumu datiem.

Lai pilnībā izvairītos no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem, VID norāda, ka nepieciešams likumdošanā iestrādāt konkrētus juridiskus risinājums:

  • pirmkārt, juridisko personu saziņai ar valsti ir jānosaka par pienākumu izmantot elektronisko vidi (kā EDS) vai parakstīt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu;
  • otrkārt, vēršoties iestādē klātienē ar dokumentiem papīra formā, tos atļaut iesniegt tikai uzņēmuma amatpersonai.

Tā kā minētā situācija iespējama ne tikai VID, bet arī citās valsts iestādēs, risinājums ir jāmeklē visām valsts pārvaldes iestādēm kopīgi, vienlaikus veicot izmaiņas, kas vismazāk ierobežos privātpersonu intereses saziņā ar valsti, norāda VID.