Kopš šīs nedēļas Latvijā ir iespējams iesniegt un saskaņot būvniecības ieceri elektroniski. Ir radīts risinājums, kas ļauj būvniecības ieceres saskaņošanai nepieciešamās darbības paveikt digitāli, neizejot no mājas vai biroja, informē Ekonomikas ministrija.

Būvniecības informācijas sistēma (BIS) ir vienota platforma visai būvniecības nozarei, kurā notiek informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie e-pakalpojumi. Papildus tam šobrīd ir pieejama vēl viena funkcionalitāte – būvniecības ieceres e-saskaņošana. Kopš jūlija otrās nedēļas ieceres saskaņošanā iesaistītās institūcijas būs gatavas pieņemt un izskatīt dokumentus elektroniski, tādējādi atvieglojot šo procesu gan projektēšanas nozares uzņēmējiem, gan arī iedzīvotājiem.

BIS pastāvīgi ir pieejami 6 publiskie reģistri:

  • Būvkomersantu reģistrs (5328  būvkomersanti);
  • Būvspeciālistu reģistrs (7645 būvspeciālisti);
  • Neatkarīgo ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā (191 eksperts);
  • Ēku energosertifikātu reģistrs (7143 sertifikāti);
  • Būvinspektoru reģistrs (271 būvinspektori);
  • Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs (706 pārvaldnieki).

Ieskicējot BIS apjomu, jāuzsver, ka kopējais visu būvvalžu izveidoto būvniecību lietu skaits sistēmā uz šo brīdi ir 60 242. Kopš 2018.gada sākuma to skaits ir pieaudzis par 20%, jo janvārī bija 47 767 būvniecības lietu. Savukārt BIS lietotāju skaits šī gada pirmajā pusgadā bija 15 039, un kopš gada sākuma tas ir pieaudzis par 11% (13 375 lietotāji 2018.gada janvārī). Iekšējo sistēmu lieto 961 (reģistru modulis un būvvalžu modulis), bet publisko portālu – 14 078 lietotāji.