Ar 2018.gada 1.janvāri Latvijas nodokļu režīmā ir notikušas būtiskas izmaiņas attiecībā uz nodokļu piemērošanu iedzīvotāju ienākumam, tostarp dividendēm. Šajā rakstā ir aplūkotas izmaiņas Latvijas uzņēmumu izmaksāto dividenžu aplikšanā ar nodokļiem un to radītās sekas Latvijas, Igaunijas un Lietuvas nodokļu rezidentiem. Šo rakstu ir sagatavojuši PwC Baltijas valstu speciālisti, pamatojoties uz tiem nodokļu normatīvajiem aktiem un nodokļu piemērošanas praksi, kas bija spēkā raksta sagatavošanas brīdī.