Gan uzņēmumiem, gan privātpersonām, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, līdz 01.02.2017. Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jādeklarē 2016.gadā skaidrā naudā veiktie darījumi ar fiziskām personām, kuru summa pārsniedz 3000 EUR, atgādina VID.

No 01.01.2013. ir spēkā likuma "Par nodokļiem un nodevām" norma (30.pants), kurā noteikts, ka nodokļu maksātāji, kas veic saimniecisko darbību, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi" līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim deklarē visus iepriekšējā gada laikā skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, ja 1 darījuma summa 1 operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 3000 EUR.

Līdz ar to visiem uzņēmumiem un fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem – ne vēlāk kā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim jādeklarē VID visi taksācijas gadā skaidrā naudā veiktie darījumi ar fiziskajām personām, ja 1 darījuma summa 1 operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedza 3000 EUR.

Deklarācija ir jāiesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, un tajā jānorāda fiziskās personas vārds un uzvārds, personas kods, rezidences valsts, darījuma veids, summa un valūta, kādā veikti darījumi.

Preču pārdevējam un pakalpojumu sniedzējam arī šogad jāturpina identificēt un ierakstīt uzņēmuma speciāli šim nolūkam izveidotajā reģistrā ikvienu darījuma partneri – fizisko personu, ja tā norēķinās par pirkumu skaidrā naudā 1 operācijā virs 3000 EUR, jo deklarācija būs jāsniedz arī par 2017.gadā un turpmākajos gados skaidrā naudā veiktajiem darījumiem. Līdz ar to gadījumos, kad fiziskā persona par pirkumu vai pakalpojumu norēķinās skaidrā naudā virs 3000 EUR, preču pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam ir pienākums identificēt fizisko personu pēc personu apliecinoša dokumenta – pases vai personas apliecības (saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumā noteikto Latvijas Republikā personu apliecinoši dokumenti ir pase un personas apliecība).

Jānorāda, ka fiziskajai personai, veicot norēķinu par darījumu skaidrā naudā virs 3000 EUR, pase vai personas apliecība ir jāuzrāda, taču preces pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs to nedrīkst kopēt, jo tādējādi tiktu pārkāpts nosacījums par datu ieguves minimālo apmēru un apjomu.

Soda sankcijas par skaidras naudas lietošanas ierobežojumu neievērošanu ir noteiktas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.7pantā.