Šobrīd jau reģistrētiem uzņēmumiem un fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kas ar 01.01.2017. vēlas iegūt mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja statusu, līdz šī gada 15.12.2016. ir iespēja vērsties ar pieteikumu Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Tāpat līdz 15.decembrim ar pieteikumu VID var vērsties arī uzņēmumi un fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji, kas no 01.01.2017. vēlas atteikties no šī statusa, atgādina VID.

Esošajiem MUN maksātājiem, kas arī nākamgad vēlas saglabāt šo statusu, pieteikums VID nav jāsniedz.

Pieteikumus var aizpildīt brīvā formā un nosūtīt VID pa pastu vai iesniegt VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā kā nestrukturētu dokumentu.

Par MUN maksātāju var kļūt:

  • individuālais komersants;
  • individuālais uzņēmums;
  • zemnieka vai zvejnieka saimniecība;
  • fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs;
  • sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA).

Lai varētu maksāt MUN, mikrouzņēmumam jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • SIA dalībnieki ir fiziskās personas;
  • apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 EUR;
  • darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par 5 darbiniekiem. Darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus;
  • SIA valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki, t.i. valdes loceklis ir mikrouzņēmuma īpašnieks vai persona, ar kuru noslēgts darba līgums.

Ja fiziskā persona ir dalībnieks vairākās SIA, tikai vienai no šīm SIA ir tiesības izvēlēties maksāt MUN. Savukārt, ja fiziskā persona ir SIA dalībnieks un zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks vai individuālais komersants, vai ir reģistrēts VID kā saimnieciskās darbības veicējs, tiesības izvēlēties maksāt MUN ir tikai vienai no šīm saimnieciskās darbības formām.

Saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt MUN tikai gadījumos, ja mikrouzņēmuma darbinieka ienākums attiecīgajā mikrouzņēmumā nepārsniedz 720 EUR mēnesī, atgādina VID.

Savukārt uzņēmumi vai fiziskās personas – saimnieciskās darbības veicēji, kas savu saimniecisko darbību reģistrē pirmo reizi, MUN maksātāja statusu var iegūt vienlaikus ar reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, piesakoties MUN maksātāja statusa iegūšanai. Fiziskā persona MUN maksātāja statusu var iegūt vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskā darba veicēja statusā, aizpildot īpaši tam paredzētu pieteikuma veidlapu un iesniedzot to VID.