Līdz 02.05.2016. (ieskaitot) visām Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām, kooperatīvajām sabiedrībām, Eiropas ekonomisko interešu grupām, Eiropas kooperatīvajām sabiedrībām un Eiropas komercsabiedrībām, kā arī individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedza 300 000 EUR, ir jāiesniedz 2015.gada pārskats, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID).