Tām fiziskajām personām, kuras līdz 31.12.2013. ir saņēmušas aizdevumu un aizdevuma neatmaksātā daļa no viena aizdevēja minētajā datumā pārsniedz EUR 15 000 vai tā ekvivalentu citā valūtā, līdz 30.06.2014. par to ir jāsniedz informācija Valsts ieņēmumu dienestā (VID), atgādina VID.